دکتر خیری

دکتر فریده خیری- توسعه دولت الکترونیک و مروری بر وضعیت آن در ایران

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره