مهندس امیری مقدم

مهندس امیری مقدم - رویکرد الکترونیکی و فناوری اطلاعات در تدوین استاندارد مشاغل با الگوبرداری از شبکه الکترونیکی 

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره