مهندس جوادی پور

مهندس مهران نژاد جوادی پور - خدمات رسانی الکترونیکی در نهادهای مدیریت شهری ؛ ضرورت ها، زمینه ها و چالشها

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره