سخنرانی مهندس شاهپری

سخنرانی مهندس علیرضا شاهپری، رئیس گروه مدیریت دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نظام اداری الکترونیکی و روشهای نوین مدیریت خدمات اداری

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره