دکتر بدیع

دکتر بدیع، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشکده مخابرات

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره