مهندس سلیمانی تبار

مهندس سلیمانی تبار، عضو کمیته علمی کنفرانس- بررسی الگوریتم های هیستوریستیک برای بهینه سازی منابع یک سازمان

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره