مهندس بصیرزاده

مهندس مهدی بصیرزاده - کاربرد TRIZ  در برون سپاری خدمات به مشتریان و تکنولوژی اطلاعات

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره