مهندس بهمن آبادی

مهندس مصطفی بهمن آبادی، دبیر کنفرانس- معماری فناوری اطلاعات؛ یک فرایند نه یک مسئله

 
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره