مهندس خانی

مهندس هادی خانی، فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور- فرهنگ سازی در نظام اداری الکترونیکی

 
تصویر قبلی
توقف نمایش اسلایدی
شروع نمایش اسلایدی
به‌روزرسانی
بستن پنجره