محورهای نهمین کنفرانس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 محورهای نهمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک با رویکرد دولت 2020 اتحادیه اروپا به شرح زیر اعلام می شود:

 

 

دولت هوشمند و یکپارچه

 • چشم انداز دولت های هوشمند در سال 2020
 • نقش هوش مصنوعی در تسهیل ارتباط دولت و ملت
 • اینترنت اشیا و نقش آن در توسعه دولت 2020
 • دولت متصل و حاکمیت کشورها در دولت 2020
 • فناوری های پیشران و صف شکن در دولت 2020
 • نوآوری در دولت الکترونیک در دولت 2020
 • شهر متصل و شهر هوشمند 2020
 • برنامه عملیاتی دولت الکترونیک 2020
 • بومی سازی خدمات الکترونیکی در دولت 2020
 • مقایسه دولت الکترونیک در دولت 2020 و دولت 1414
 • بازآفرینی نقش دولت در دولت هوشمند
 • دولت همراه

 

 پدافند سایبری و امنیت اطلاعات

 • استراتژی پدافند سایبری در دولت 2020
 • پدافند سایبری و امنیت در دولت 2020
 • راهبردهای مصون سازی زیرساخت های حیاتی و حساس 

 

 

اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید

 • نظام اداری الکترونیک، smeها و تسهیل محیط کسب و کار
 • پرداخت الکترونیک و پول دیجیتالی در دولت 2020

 

 چالشهای سازمان و مدیریت

 • چالشهای فراروی دولت 2020
 • سرمایه انسانی هوشمند در دولت 2020
 • دگرگونی سازمانها در دولت 2020