ساختار پاورپوینت کنفرانس

رای دهی:  / 4
ضعیفعالی 

به منظور یکدست کردن اسلایدها و پرهیز از هرگونه اشکال احتمالی از قبیل به هم ریختگی فونت ها و یا مشکل پروژکتور در ارائه ی صحیح اسلایدها، بایستی از فرمت زیر جهت تهیه ی اسلایدها استفاده شود:

1)     اسلایدها با زمینه ی سفید و متن تیره تهیه شود.

2)     قلم عنوان های اصلی 20 Titr به بالا و متن اسلاید با فونت مناسبی از قلم Zarانتخاب شود.

3)     زمان ارائه ی مقاله حداکثر 15 دقیقه می باشد.

4)     اسلایدها بایستی حداکثر شامل 20 صفحه باشند.

 

دانلود قالب های پاورپوینت:

http://zobdeh.ir/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%81%DB%8C%D8%B3/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-animated-powerpoint-templates.html

http://downloadgreen.vcp.ir/?viewpost=oc60g7n41b

 

http://www.hortilover.net/2010/11/blog-post_28.html

http://ashiyane.org/forums/showthread.php?t=18581

http://www.brainybetty.com/

http://www.ppt-to-dvd.com/freetemplates/free-powerpoint-templates-download.html

http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT010375179.aspx