سومین سمینار شهرداری الکترونیک

. Posted in کنفرانس هشتم

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

سومین سمینار شهرداری الکترونیکی همزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و به صورت 2 روزه و به مدت 16 ساعت برگزار می شود.

مطالب مطروحه در این سمینار عبارتند از:

 • بررسی و نقد نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور
 • چالشهای فراروی تحقق کامل شهرداری الکترونیک و راهکارهای رفع آن
 • سند توسعه دولت الکترونیک، چالشها و راهکارها
 • گذر از شهرداری الکترونیکی و الزام تغییر ساختار و تشکیلات شهرداری ها
 • سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی در شهرداری الکترونیک
 • الزامات پیاده سازی سیستمهای یکپارچه اطلاعات شهری
 • شهرداری الکترونیک در کشورهای پیشرفته
 • سیستمهای ITS در شهر الکترونیک

 

مخاطبان:

 • شهرداران
 • معاونین شهرداری ها
 • اعضای شورای شهر
 • مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان حراست
 • مدیران و کارشناسان پدافند غیر عامل
 • مدیران و کارشناسان امنیت اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان رده های مختلف شهرداری و شورای شهر