کمیته راهبردی

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

اعضای کمیته راهبردی کنفرانس عبارتند از:

مهندس احمد تولائی – مدیر کل فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران – دبیر کمیته راهبردی

دکتر علیرضا شاهپری – معاون گروه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مهندس حمیدرضا احمدیان - معاون مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارائی

دکتر علی عبدالهی - مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار

مهندس مهدی نوروزی - مدیر فناوری اطلاعات بیمه مرکزی ایران

مهندس احمد عدالت - مدیر فناوری اطلاعات سازمان حسابرسی

دکتر سعید رحیمی - معاون فناوری اطلاعات صاایران

 مهندس صادقی - مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

مهندس کاظم میرزایی - مدیر کل فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی

مهندس ابوذر قربانی – مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری مازندران

مهندس مهرداد سهرابی - مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری فارس

مهندس شهرام حیدرزاده - مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری خراسان جنوبی

مهندس براتی - مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری خراسان شمالی

مهندس علی رمضانی – مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری قم

مهندس احمد دهقان منگابادی– مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری یزد

مهندس مهدی دریایی – مدیر فناوری اطلاعات مرکز آموزش نفت محمود آباد

مهندس میثم مجیدی - شهرداری تهران

مهندس مهشید کوچکسرایی - نیروهای مسلح

مهندس احمد بادپا - وزارت امور خارجه

 مهندس مجتبی عزیزی - بانک دی