محورهای کنفرانس

on . Posted in کنفرانس نهم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

          دولت هوشمند

o        خدمات دولت همراه – شهر همراه

o        نقش سامانه های هوشمند در بهینه سازی خدمات دولت

o        تغییر ساختارهای دولت در دولت هوشمند

o        مدل های ارائه خدمات هوشمند و امن دولت به شهروندان

o        نقش شرکت های دانش بنیان در اصلاح سیستم های هوشمند اداری

 

          شهر هوشمند

o        شهرداری هوشمند

o        مولفه های شهروند هوشمند در فضای شهری

o        خدمات یکپارچه شهری در شهر هوشمند

o        کسب و کارهای دیچیتال و شهروند هوشمند

o        اقتصاد اشتراکی در کسب و کار دیجیتال

o        سخت افزارها و راهکارهای هوشمند سازی