سخنرانان کنفرانس

on . Posted in کنفرانس نهم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

  دکتر حمید کشوری - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

 دکتر محمد کریمی نیا - مدیرکل بهداشت و درمان سازما پدافند غیر عامل کشور

 دکتر سعید شیری قیداری عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

 دکتر علی پیرنژاد -  عضو هیات علمی دانگشاه تهران

 دکتر عباس احمدی - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

 دکتر حمیدرضا احمدیان - مدیرکل نواوری و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات