ارکان هشتمین کنفرانس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

مهندس علی عباسیان آرانی - مدیرکل تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری : رئیس شورای سیاستگذاری

مهندس حمیدرضا احمدیان - معاون مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی: رئیس کمیته راهبردی

دکتر علیرضا شاهپری: رئیس سیستم ها ودولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبیر علمی

دکتر علیرضا پور ابراهیمی - دبیر کمیته اقتصادی پدافند غیر عامل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دبیر علمی سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری

مهندس مصطفی بهمن آبادی - مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری: دبیر اجرایی