درباره هفتمین کنفرانس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی با هدف توسعه علمی سازمانهای هوشمند، شعار «نظام اداری الکترونیکی زیرساخت اقتصاد مقاومتی » و به همت دانشگاه امیر کبیر، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه دائمی کنفرانس نظام اداری الکترونیکی، با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با حمایت برخی از وزارتخانه ها، سازمانها و استانداری ها، مرداد 1393 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

 

محورهای مقالات