سخنرانی معاون وزیر نیرو در کنفرانس

on . Posted in اخبار ششمین کنفرانس

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 مهندس قاسمی پور افشار معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به عنوان سخنران ویژه در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

 قابل ذکر است مدیر کل اموزش وزارت نیرو طی نامه ای با توجه به حضور گسترده وزارت نیرو در کنفرانس از کلیه مدیران عامل شرکت های تابعه خواسته است که نسبت به ثبت نام مدیران وکارشناسان سازمان خود در کنفرانس اقدام نمایند