افتتاح شبکه خبری دولت الکترونیک

on . Posted in اخبار ششمین کنفرانس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

شبکه خبری دولت الکترونیک

همزمان با ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و به همت دبیرخانه دائمی کنفرانس، شبکه خبری دولت الکترونیک به منظور اطلاع رسانی سریع، دقیق و به هنگام از دستاوردهای دولت الکترونیک در کشور راه اندازی می شود.