سمینار تخصصی BPMS

. Posted in اسلاید

رای دهی:  / 7

سمینار تخصصی BPMSهمزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، و با هدف آشنایی مدیران  کارشناسان سازمان با مدیریت فرایندها و هوشمند سازی سازمانها، سمینار تخصصی آشنایی با BPMS  به مدت 16 ساعت برگزار می شود.

 

سرفصل های سمینار عبارتند از: 

 • bpm چیست
 • تعریف فرآیند و فرآیندگرایی 
 • طراحی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمانی
 • مقایسه سازمان فرایندگرا و وظیفه گرا 
 • آشنایی با BPMN  و مقایسه آن با سایر رویکردهاي مدلسازي فرآیندها
 • چرخه مدیریت فرایندها در BPM
 • مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPM
 • مرور مفاهیم مرتبط (مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، بهبود مستمر(… 
 •  معرفی BPMS 
 • تاریخچه BPMS 
 •  سیر تکاملی BPMS 
 • اهمیت استقرار BPMS در سازمان ها
 • معیارهای انتخاب یک BPMS برای سازمان

 

مخاطبان:

 • مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی
 • مدیران  و کارشناسان فناوری اطلاعات
 • مدیران  و کارشناسان برنامه‌ریزی و تشکیلات و روشها
 • مدیران  و کارشناسان واحدهایی نظیر تحول اداری، منابع انسانی، بهبود روشها، تشکیلات، سازماندهی، تضمین کیفیت

 

به شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی از طرف پژوهشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد.

این سمینار در روزهای 22 و 23 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت این سمینار اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

هزینه شرکت در این سمینار 190 هزار تومان می باشد.

 

با استفاده از لینک زیر میتوانید به صورت آنلاین ثبت نام نمایید.

 ثبت نام آنلاین

سمینار شهرداری الکترونیکی

. Posted in اسلاید

رای دهی:  / 1

 سمینار  شهرداری الکترونیکی همزمان با هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و به صورت 2 روزه و به مدت 16 ساعت برگزار می شود.

مطالب مطروحه در این سمینار عبارتند از:

 • شهرداری الکترونیک
 • سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی در شهرداری الکترونیک
 • الزامات پیاده سازی سیستمهای یکپارچه اطلاعات شهری
 • شهرداری الکترونیک در کشورهای پیشرفته
 • سیستمهای ITS در شهر الکترونیک
 • معماری خانه های هوشمند
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • پدافند غیر عامل در شهرداری الکترونیک
 • شبکه های ارتباطی شهرداری الکترونیک
 • معماری اطلاعاتی در شهرداری الکترونیک
 • مهندسی مجدد در شهرداری الکترونیک
 • تکریم ارباب رجوع در شهرداری الکترونیک

 

مخاطبان:

 • مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان حراست
 • مدیران و کارشناسان پدافند غیر عامل
 • مدیران و کارشناسان امنیت اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان رده های مختلف سازمانی

 

به شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی از طرف پژوهشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد.

این سمینار در روزهای 21 و 22 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت این سمینار اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

هزینه شرکت در این سمینار 250 هزار تومان می باشد.

 

با استفاده از لینک زیر می توانید به صورت آنلاین ثبت نام نمایید.

 

ثبت نام آنلاین

سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری

. Posted in اسلاید

رای دهی:  / 7

سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری

سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری همزمان با  کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و با مشارکت سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار می شود.

این سمینار آموزشی به مدت 2 روز و 16 ساعت آموزشی می باشد.

 

 روز اول: مهندسی و مدیریت امنیت اطلاعات

 • امنیت فناوری اطلاعات در سازمانها
 • اصول امنیت فناوری اطلاعات
 • آشنايي با روش هاي تامین امنيت اطلاعات
 • استانداردهاي مدیریت امنیت اطلاعات
 • اصول راه اندازی مراکز گوهر و ماهر در سازمان

روز دوم: دفاع سایبری

 • جنگ سایبری
 • دفاع سایبری
 • تروریسم سایبری
 • معرفی تهدیدات سایبری در سال گذشته 
 • معرفی تهدیدات احتمالی در سال آتی
 • مدیریت ریسک در تهدیدات سایبری
 • اصول هک و راه های مقابله با آن

 

مخاطبان:

 • مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان حراست
 • مدیران و کارشناسان پدافند غیر عامل
 • مدیران و کارشناسان امنیت اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان رده های مختلف سازمانی

 

به شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی از طرف پژوهشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد.

این سمینار در روزهای 18 و 19 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت این سمینار اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

هزینه شرکت در این سمینار 250 هزار تومان می باشد.

 

با استفاده از لینک زیر می توانید به صورت آنلاین ثبت نام نمایید.

 

ثبت نام آنلاین