حضور فعال استان چهارمحال و بختیاری در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

مدیران و کارشناسان استان چهارمحال و بختیاری در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهند داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

آقای سیامک سلیمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری چهارمحال و بختیاری طی نامه ای  به شماره 93/32/6/26599 مورخ 30 تیرماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.