حضور فعال استان کهگیلویه و بویراحمد در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

مدیران و کارشناسان استان کهگیلویه و بویراحمد در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهند داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

آقای محمد شجاعی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات استانداری کهگیلویه و بویراحمد طی نامه ای  به شماره 93/74/64/7107 مورخ 4 مردادماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.