حضور فعال استانداری کرمانشاه در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

 استانداری کرمانشاه در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهد داشت.

این استانداری که تاکنون دستاوردهای مطلوبی در زمینه دولت الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن مشارکت فعال خواهد داشت.

شایان ذکر است این استان پایلوت «استان مجازی» کشور می باشد.

در ضمن این استانداری طی نامه ای به امضای آقای مراری مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات به شماره 71/64/29295 مورخ 31 تیرماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است. در این نامه اذعان شده است که گواهینامه حضور در کنفرانس و سمینارهای حنبی آن مورد تایید اداره کل آموزش استانداری می باشد.