حضور فعال استانداری اردیبل در کنفرانس هفتم

. Posted in حامیان کنفرانس هفتم

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

 استانداری اردبیل در کنفرانس هفتم حضور فعال خواهد داشت.

این استانداری که تا کنون اقدامات ارزشمندی در جهت توسعه استانداری الکترونیک برداشته است، ضمن حمایت از کنفرانس در آن حضور فعال خواهد داشت.

قابل ذکر است این استانداری طی نامه ای به شماره 17/64/14747 مورخ اول تیرماه به دستگاه های اجرایی استان خواهان حضور فعال آنها در کنفرانس شده است.

در این نامه اذعان شده است دستگاه ها با مراجعه به سایت کنفرانس نسبت به ثبت نام اقدام و نتیجه را به مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری اعلام نمایند.