سمینار تخصصی BPMS

. Posted in اسلاید

رای دهی:  / 7
ضعیفعالی 

سمینار تخصصی BPMSهمزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، و با هدف آشنایی مدیران  کارشناسان سازمان با مدیریت فرایندها و هوشمند سازی سازمانها، سمینار تخصصی آشنایی با BPMS  به مدت 16 ساعت برگزار می شود.

 

سرفصل های سمینار عبارتند از: 

 • bpm چیست
 • تعریف فرآیند و فرآیندگرایی 
 • طراحی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمانی
 • مقایسه سازمان فرایندگرا و وظیفه گرا 
 • آشنایی با BPMN  و مقایسه آن با سایر رویکردهاي مدلسازي فرآیندها
 • چرخه مدیریت فرایندها در BPM
 • مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPM
 • مرور مفاهیم مرتبط (مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، بهبود مستمر(… 
 •  معرفی BPMS 
 • تاریخچه BPMS 
 •  سیر تکاملی BPMS 
 • اهمیت استقرار BPMS در سازمان ها
 • معیارهای انتخاب یک BPMS برای سازمان

 

مخاطبان:

 • مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی
 • مدیران  و کارشناسان فناوری اطلاعات
 • مدیران  و کارشناسان برنامه‌ریزی و تشکیلات و روشها
 • مدیران  و کارشناسان واحدهایی نظیر تحول اداری، منابع انسانی، بهبود روشها، تشکیلات، سازماندهی، تضمین کیفیت

 

به شرکت کنندگان گواهینامه دوره آموزشی از طرف پژوهشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا خواهد شد.

این سمینار در روزهای 22 و 23 مرداد ماه برگزار خواهد شد.

با توجه به محدودیت این سمینار اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

هزینه شرکت در این سمینار 190 هزار تومان می باشد.

 

با استفاده از لینک زیر میتوانید به صورت آنلاین ثبت نام نمایید.

 ثبت نام آنلاین