حمایت شهرداری ایزدشهر از کنفرانس

on . Posted in اخبار حامیان

رای دهی:  / 0

شهرداری ایزدشهر

شهرداری ایزدشهر از ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و سمینار مدیریت الکترونیکی شهر حمایت کرد.

نظر به اهمیت موضوعات مطروحه در کنفرانس و سمینار مدیریت الکترونیکی، شهردار ایزدشهر ضمن حمایت از کنفرانس و سمینار در برگزاری ان مشارکت فعال خواهد داشت.

  

حمایت شهرداری آمل از کنفرانس

on . Posted in اخبار حامیان

رای دهی:  / 0

شهرداری آمل از ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی و سمینار مدیریت الکترونیکی شهر حمایت کرد.

نظر به اهمیت موضوعات مطروحه در کنفرانس و سمینار مدیریت الکترونیکی، شهردار آمل ضمن حمایت از کنفرانس و سمینار در برگزاری ان مشارکت فعال خواهد داشت.

  

حمایت وزارت نیرو از کنفرانس

on . Posted in اخبار حامیان

رای دهی:  / 0

وزارت نیرو از ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی حمایت کرد.

علیرضا قاسمی پور افشار معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو طی نامه ای به دبیر کنفرانس، موضوع حمایت خود را از کنفرانس اعلام داشت .

حمایت استانداری قم از کنفرانس

. Posted in اخبار حامیان

رای دهی:  / 0

 

حمایت-استانداری-البرز-از-کنفرانساستانداری قم از ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی حمایت کرد.

نظر به اهمیت موضوعات مطروحه در کنفرانس، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری قم ضمن حمایت از کنفرانس طی نامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی استان از آنها خواسته است که کارکنان مرتبط در کنفرانس و سمینارهای جنبی ان شرکت کنند .

بر اساس توافق صورت گرفته تعداد کثیری از مدیران و کارشناسان استان قم در این کنفرانس حضور فعال خواهند داشت.

قابل ذکر است با توجه به طرح پایلوت پرداخت الکترونیکی قبوض خدماتی در قم، مهتدس رمضانی در خصوص دستاوردهای این طرح ملی در کنفرانس سخنرانی خواهند نمود.