فراخوان مقاله کنفرانس

on . Posted in اخبار نهمین کنفرانس

رای دهی:  / 0

فراخوان مقاله کنفرانسدبیرخانه نظام اداری الکترونیکی  به همت سازمان پدافند غیرعامل کشور ، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی امیرکبی، نهمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی را تیر ماه 1397 برگزار خواهد نمود.

به منظور آشنایی با جدیدترین تحقیقات در حوزه محورهای کنفرانس از کلیه اساتید، صاحبنظران و دانشجویان برای ارائه مقاله در کنفرانس دعوت می شود.