برنامه ارائه سومین سمینار شهرداری الکترونیکی

on . Posted in اخبار هشتمین کنفرانس

رای دهی:  / 1
ضعیفعالی 

سمینار شهرداری الکترونیک برنامه ارائه سمینار شهرداری الکترونیکی

توجه: این برنامه قطعی نیست و ممکنست تغییرات جزئی داشته باشد.

 

                                                           روز 18مرداد 1394

8:30 تا 10 – افتتاحیه

سخنرانان کلیدی مراسم افتتاحیه

 

10 تا 10:30 افتتاح نمایشگاه شهرداری الکترونیک

 

10:30 تا 12:30 نشست عمومی

 • دکتر علیرضا شاهپری
 • مهندس علی اصغر قائمی
 • دکتر ثنائی : چالشهای امنیت اطلاعات در سازمانها

 

13:30تا15:30  -تجارب شهرهای هوشمند

 • RTK. ارائه د هنده: جناب آقای سعدآبادی
 • رصدخانه. ارائه دهنده: جناب آقای سعدآبادی
 • مطالعه تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد. ارائه دهنده: جناب آقای دکتر شربتدار
 • چالش های شهر هوشمند در ایران. ارائه دهنده: جناب آقای محمد مهدی برادران

15:30 تا 17  -شهرداری الکترونیک

 • معماری مدیریت ساخت یافته داده های غیرثبتی مبتنی بر ابزارهای هوشمند، عامل رفع چالش اصلی تحقق نظام اداری الکترونیکی با رویکرد شهرداری الکترونیک. ارائه دهنده: جناب آقای علی قهرمانی
 • مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انبار سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهرداری مشهد. ارائه دهنده: جناب آقای محسن کاهانی
 • چالش های فراروی تحقق شهرالکترونیک و راهکارهای رفع آن. ارائه دهنده: جناب آقای دلاور زارعی
 • سیستم یکپارچه جامع تحت وب شهرداری ها. ارائه دهنده: جناب آقای احمد توکلی

 

روز 19مرداد 1394

8تا10 –نظام های نوین پرداخت الکترنیک

 • طرح توسعه یک سامانه مبتنی بر USSDبرای مدیریت پارک خودروها در محدوده متعلق به شهرداری. ارائه دهنده: جنا ب آقای مهدی جعفری زاده
 • نقش کلیدی بانکها در ایجاد زیرساختهای مالی دولت هوشمند و توسعه نظامهای الکترونیکی
 • پرداخت های مبتنی بر NFC در شهر هوشمند

 

10تا12 –شهر هوشمند

 • به سوی هوشمند شدن شهر تهران:محدودیت ها و چالش ها. ارائه دهنده: جناب آقای امین رحمانزاده
 • شناسایی ذی نفعان در هوشمندسازی شهر تهران. ارائه دهنده : جناب آقای امین رحمانزاده
 • تحلیل محتوا با هدف برنا مه ریزی راهبردی تهران هوشمند. ارائه دهنده: جناب آقای یوسف رستگاری
 • ماده 128: برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران. ارائه دهنده : جناب آقای علی طریحی
 • ردگیری اهداف در شبکه ای از دوربین های مداربسته شهری و ارائه روشی توزیع شده برای حل مشکل بار پردازشی. ارائه دهنده: جناب آقای مهدی جعفری زاده

14تا15:30-فناوری نوین اطلاعاتی

 • شبکه های حسگر بی سیم در مانیتورینگ سلامت سازه های شهری. ارائه دهنده: جناب اقای مهدی جعفری زاده
 • IOT. ارائه دهنده: جناب آقای مهدی دریایی
 • پیاده سازی یک شبکه حسگر صوتی زیرآبی برای امنیت مرزهای آبی درشهرهای ساحلی . ارائه دهنده: مهدی جعفری
 • شهرداری الکترونیک و  راهکار رفع چالش بحران آبگرفتگی معابر شهری مبتنی بر معماری مفهومی شبکه داده های هیبریدی مطالعه موردی شهرداری مشهد،کلانشهرهای ایران و جهان. ارائه دهنده: علی قهرمانی
 • ارائه چارچوبی جهت انتخاب معیاری مناسب و پیاده سازی رایانش ابری. ارائه دهنده: جناب آقای عطا اله یزدانی